Kontaktpersoner

Mette Olsen

Salg storkjøkken

Tlf: 99 29 25 16
metteo@rustfriebergh.no

May Britt Bjeglerud

Salg storkjøkken

Tlf: 41 65 62 93
maybb@rustfriebergh.no

Trond Ulsaker

Salg underleveranser

Tlf: 95 74 64 26
trondu@rustfriebergh.no

Lars Erik Haugskogen

Salg underleveranser

Tlf: 47 96 31 10
larss@rsutfriebergh.no


Conny Johansson

Salg underleveranser

Tlf: 91 39 01 14
connyj@rustfriebergh.no

Gunnar Søreng

Teknisk sjef storkjøkken

Tlf: 99 26 82 38
gunnars@rustfriebergh.no

Liv Storsveen

Adm / Sentralbord

Tlf: 61 11 19 50
rfb@rustfriebergh.no

Geir Øversveen

Innkjøp

Tlf: 46 88 53 99
geiro@rustfriebergh.no


Vegar Jøranli

Teknisk sjef underleveranser / Kvalitetssjef

Tlf: 90 17 06 60
vegarj@rustfriebergh.no

Roger Rønningen

Logistikk

Tlf: 99 53 34 61
pakkeavdeling@rustfriebergh.no

Randi Søreng

Logistikk

Tlf: 46 87 96 14
pakkeavdeling@rustfriebergh.no

Mette Gjeilhaug

Regnskap / HR

Tlf: 91 11 16 60
metteg@rustfriebergh.no


Erik Olsen

Produksjonssjef

Tlf: 97 53 56 45
eriko@rustfriebergh.no

Rune Jøranli

Leder konstruksjonsavdelingen

Tlf: 91 70 79 99
runej@rustfriebergh.no

Bjørn Tronrud

Konstruksjon

Tlf: 97 74 90 90
bjornt@rustfriebergh.no

Geir Gjerdbakken

Konstruksjon

Tlf: 40 23 12 44
geirg@rustfriebergh.no


Michael Rønningen

Konstruksjon

Tlf: 97 03 40 52
michaelr@rustfriebergh.no

Anette Andersen

Konstruksjon / IT

Tlf: 98 43 36 33
anettea@rustfriebergh.no

Halvor Elton

Konstruksjon

Tlf: 91 00 12 28
halvore@rustfriebergh.no

Steffen Svenstad

Konstruksjon

Tlf: 97 71 67 21
steffens@rustfriebergh.no


Nikolai Francisco Bergh

Business Controller

Tlf: 92 69 10 50
nikolaib@rustfriebergh.no

Øivind Bergh

Daglig leder / Marked / HMS

Tlf: 90 03 91 24
oivindb@rustfriebergh.no

Om oss

Historien om Rustfrie Bergh AS

Rustfrie Bergh AS er en norsk eiet familiebedrift med tradisjoner innen tynnplateproduksjon siden midten av 1800 tallet. Den gang med sine første lokaler i Homansbyen i Oslo, et par steinkast fra der regjeringskvartalet ligger i dag. Bildet under er tatt i 1892. Oldefaren til nåværende daglige leder Øivind Johan Bergh, Simen Bergh, står som nr. tre fra høyre.


Dagens selskap ble stiftet i 1964 av Reidar og Johan Bergh, far og farfar til daglig leder.

Selskapet har vært lokalisert forskjellige steder i Oslo. Vi vokste ut av våre lokaler på Furuset og etablerte oss på Dokka i Nordre Land Kommune i 1987. Frem til 1994 hadde vi lokaler både på Furuset og på Dokka, og valgte å flytte hele virksomheten til Dokka i 1994. Siden den gang har vi ekspandert flere ganger, og vi disponerer i dag totalt 6400 m2 moderne produksjon, lager og kontorlokaler. Selskapet har også kontor i Oslo.

I «gamle dager» produserte vi bruksgjenstander som kasseroller og kjeler for privat bruk og restauranter. Frem til midten av 1980-tallet produserte vi hovedsakelig benker, skap og skuffeseksjoner, trillebord og vogner, samt oppvaskanlegg for tradisjonelle storkjøkken. Så dreide produksjonen seg mer mot kjølte arbeidsbord, serveringsdisker, vannbad og varmeskap. I tillegg til tradisjonelt storkjøkkenutstyr og et stadig større utvalg standardprodukter har vi spesialisert oss stadig mer mot kundespesifiserte og spesialdesignede serveringslinjer med kjøle- og varmeprodukter. Samtidig er vi blitt underleverandør til industrien innen mange ulike bransjer som møbel, infrastruktur, forsvar, fiskeri, jordbruk mm.

I dag er vi en moderne produksjonsbedrift. Med våre 59 kvalifiserte medarbeidere produserer vi i 2022 for i underkant av NOK 90 mill. Vi ønsker å være der for deg i fremtiden, og samtidig bevare og sikre lokale arbeidsplasser. Med kontinuerlig fokus på forbedringer, kvalitet, konkurransedyktig pris, bærekraftig vekst og moderne maskinpark, arbeider vi for å være din foretrukne samarbeidspartner i Norge.

Vår visjon

Historien til Rustfrie Bergh AS danner grunnlaget for en verdibasert bedriftskultur. Dette er kjerneverdier som vi som bedrift alltid skal leve opp til. Kjerneverdiene skal gjenspeile fundamentet i driften, og gjøre oss til din foretrukne samarbeidspartner i dag, og i morgen.

Rustfrie Bergh skal være ledende aktør på det norske storkjøkken markedet. Med vår unike kunnskap og bransjeerfaring skal vi levere produkter av norsk kvalitet, på en unik måte.

Selskapet skal også være en ledende underleverandør og serve norsk industrisektor. Med en moderne og konkurransedyktig maskinpark skal vi kunne tilby tjenester og produkter til norske og internasjonale aktører.

Vi skal alltid ha eierskap til våre operasjoner internt, men også eksternt for våre kunder. Samtidig skal vi drive aktiv endringsledelse, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for fremtidig etterspørsel og produksjon.

Vi er din lojale samarbeidspartner som alltid skaper gjensidig verdi for deg som kunde.

Med kunden i fokus til enhver tid, skal du føle deg trygg på at vi finner beste løsning.